Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere acord mediu pentru - Modernizare drumuri în comuna Stejaru, județul Tulcea
anunt mediu Modernizare drumuri comuna Stejaru.pdf  (38,97 KB)  data: 27-04-2023   utilizator: 1  
Comuna Stejaru anunţă demararea proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Stejaru, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verd
Obiectivele generale urmărite:
·        Creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor fata de administrația publica locala
·        Asigurarea unui climat civilizat, curat si sigur pentru cetățenii comunității
·        Compensarea decalajelor intre mediul rural si cel urban
·        Creșterea calității serviciilor publice si extinderea ariei de activitate a acestora
Obiectivele specifice urmărite:
·        Creșterea interacțiunii cu cetățenii comunității
·        Încurajarea spiritului civic si a participării cetățenilor la actul de administrare
·        Simplificarea procedurilor si scăderea timpilor de lucru si de așteptare in cadrul proceselor autorității publice locale
·        Creșterea calității si gradului de utilizare a serviciilor publice comunitare
·        Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice și hybrid

Comunicat de presa PNRR C10-digitalizare.docx  (47,98 KB)  data: 13-02-2023   utilizator: 1