• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Stejaru

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
27 11-03-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta - -   - -
26 11-03-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind aprobarea programului activitatilor edilitar gospodaresti da 2022-03-11  
25 11-03-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind aprobarea indicatorlor tehnico economici da 2022-03-11  
24 11-03-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind aprobarea actualizarii organigramei, a statului de functii si a umarului de personal - -   - -
23 07-03-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta da 2022-03-07   -
22 07-03-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind modificarea cotizatiei lunare catre asociatia de dezvoltare locala si intercomunitara Stejaru Beidaud da 2022-03-07   -
21 04-03-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea documentatiei de licitatie da 2022-03-04   -
20 03-03-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind indreptarea erorii materiale la HCL 9 din 14.02.2022 da 2022-03-03   -
19 03-03-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind insusirea acordului de cooperare pentru urbanism da 2022-03-03  
18 02-03-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind rectificarea bugetului pe anul 2022 da 2022-03-02   -
17 02-03-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind actualizarea HCL 1 din 05.01.2022 da 2022-03-02   -
16 02-03-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind indreptare eroare materiala hcl nr9/25.02.2022 da 2022-03-02   -
15 28-02-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind actualizarea HCL 70/22.12.2021 da 2022-02-28   -
14 28-02-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind indrepare eroare materiala HCL nr. 5/25.01.2022 da 2022-02-28   -
13 25-02-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind acordul asociatului unic Consiliul Local Stejaru privind lichidarea, dizolvarea si radierea SC Servicii Publice SRL da 2022-02-25   -
12 25-02-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind desemnarea a doi consilieri locali in vederea evaluarii performantelor profesionale ale secretarului general da 2022-02-25   -
11 25-02-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind aprobarea modificarii si completarii organigramei, a statului de functii si a numarului de personal - -   - -
10 17-02-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind revocarea HCL 4/25.01.2022 da 2022-02-17   -
9 10-02-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind acordarea burselor si a numarului de beneficiari da 2022-02-10   -
8 28-01-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind insusirea acordului de cooperare dep administrativ cu asociatia stejaru beidaud da 2022-01-28  
7 28-01-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind incetare acord de cooperare Dep administrativ Acor da 2022-01-28   -
6 28-01-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind revocarea taxei speciale pentru eliberare set documente din HCL 70/22.12.2021 da 2022-01-28   -
5 03-01-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 da 2022-01-03   -
4 03-01-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind rectificare buget da 2022-01-03   -
3 03-01-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind incetare acord cooperare ACOR da 2022-01-03   -
2 03-01-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la activitati finantate din venituri proprii da 2022-01-03   -
1 03-01-2022 DUMITRU ENACHE, Primar; privind revocarea HCL 58/22.10.2021 da 2022-01-03   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină