• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Stejaru: lista dispoziţiilor primarului - convocări şedinţe publice

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 109/12-09-2022 convocare consiliu local al comunei Stejaru in data de 15.09.2022 in sedinta publica extraordinara 21-09-2022    - -
Dispoziţia 101/28-07-2022 privind convocarea CL Stejaru in data de 29.07.2022 in sedinta publica extraordinara de indata 06-08-2022    - -
Dispoziţia 97/14-07-2022 cu privire la exercitarea atribuţiilor de serviciu ale d-nei Sadula Roberta ,avand funcţia de secretar general al comunei Stejaru pe perioada concediului de odihnă, medical sau când este plecat din localitate,de catre d-na Anghel Ragalie Andreea Steliana , având funcţia de inspector asistent la Primăria comunei Stejaru . 23-07-2022    - -
Dispoziţia 96/08-07-2022 privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru in data de 14.07.2022 in sedinta publica ordinara 17-07-2022    - -
Dispoziţia 95/04-07-2022 privind constituirea comisiei de recrutare pentru postul de consilier, grad profesional asistent temporar vacant 13-07-2022    - -
Dispoziţia 94/04-07-2022 privind constituirea comisiei de recrutare pentru postul de consilier clasa I grad profesional superior 13-07-2022    - -
Dispoziţia 93/04-07-2022 actualizarea comitetului local si centrului operativ pentru situatii de urgenta 13-07-2022    - -
Dispoziţia 92/04-07-2022 desemnarea celui care ocupa functia de sef SVSU ca agent de inundatii la nivelul comunei Stejaru 13-07-2022    - -
Dispoziţia 88/30-06-2022 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare la nivelul comunei Stejaru 09-07-2022    - -
Dispoziţia 86/20-06-2022 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a reclamatiilor pentru postul de guard 29-06-2022    - -
Dispoziţia 85/20-06-2022 privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru in data de 23.06.2022 in sedinta publica extraordinara 29-06-2022    - -
Dispoziţia 84/20-06-2022 privind constituirea comisiei de csare a mijloacelor fixe sau obiectivelor de inventare din cadrul comunei Stejaru 29-06-2022    - -
Dispoziţia 83/15-06-2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu inregistrarea, evidenta si radierea autovehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii 24-06-2022    - -
Dispoziţia 82/10-06-2022 privind actualizarea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind organizarea concursului de recrutare in functia sef svsu 19-06-2022    - -
Dispoziţia 81/02-06-2022 privind convocarea Consiliului Locsl al comunei Stejaru in sedinta publica extraordinara in data de 07.06.2022 11-06-2022    - -
Dispoziţia 80/31-05-2022 privind numirea dirigintelui de santier pentru executia lucrarilor de construire pentru realizare lucrari betonare santuri de pamant in satul Stejaru 09-06-2022    - -
Dispoziţia 76/23-05-2022 privind constituirea comisiei de concurs sia comisiei de solutionare a contestatiilor privind organizarea concursului de recrutare sef SVSU 01-06-2022    - -
Dispoziţia 75/23-05-2022 privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru in data de 26.05.2022 in sedinta publica extraordinara 01-06-2022    - -
Dispoziţia 74/18-05-2022 privind convocarea consiliului local al comunei stejaru in 19.05.2022 in sedinta publica extraordinara de indata 27-05-2022    - -
Dispoziţia 73/13-05-2022 privind desemnarea agentului de inundatii la nivelul comunei Stejaru 22-05-2022    - -
Dispoziţia 72/03-05-2022 privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru Jud Tulcea in data de 10.05.2022 in sedinta publica ordinara 12-05-2022    - -
Dispoziţia 71/27-04-2022 privind actualizarea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru vanzarea prin licitatie a autoturismelor si utilajelor apartinand UAT Comuna Stejaru 06-05-2022    - -
Dispoziţia 70/15-04-2022 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare la nivelul Comunei STEJARU 23-04-2022    - -
Dispoziţia 69/11-04-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 18.04.2022 in sedinta publica ordinara 23-04-2022    - -
Dispoziţia 68/12-04-2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu organizarea si publicarea Monitorului Oficial Local al UAT Comuna Stejaru 23-04-2022    - -
Dispoziţia 67/24-03-2022 privind indreptarea erorii materiale privind emitentul dispozitiei nr.31/28.01.2022 privind incetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei 09-04-2022    - -
Dispoziţia 66/24-03-2022 Privind indreptarea erorii materiale la data emiterii dispozitiei nr.3/ 04.01.2022 privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de functionare inregistrat la finele anului 2021- la sursa ''E'' 09-04-2022    - -
Dispoziţia 65/24-03-2022 indreptarea erorii materiale a datei emiterii dispozitiei nr.2/ 04.01.2022 privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2021, buget local 09-04-2022    - -
Dispoziţia 41/24-03-2022 Privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Stejaru, 09-04-2022    - -
Dispoziţia 40/24-03-2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru vanzarea prin licitatie a autoturismelor si utilajelor apartinand UAT Comuna Stejaru 09-04-2022    - -
Dispoziţia 39/24-03-2022 privind constituirea comisiilor de recrutare si de solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier,clasa 1 , grad profesional superior din compartiment contabilitate 09-04-2022    - -
Dispoziţia 38/24-03-2022 privind desemnarea comisiei de constatare a unor construcții edificate pe raza comunei Stejaru cu încălcarea normelor de disciplină în construcții 09-04-2022    - -
Dispoziţia 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara 29-03-2022    - -
Dispoziţia 32/09-02-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 14.02.2022 in sedinta publica extraordinara 19-02-2022    - -
Dispoziţia 27/28-01-2022 Privind stabilirea programului de lucru in institutie, a programului de lucru cu publicul si a programului de audiente in cadrul Primariei comunei Stejaru 05-02-2022    - -
Dispoziţia 26/28-01-2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu modul de administrare (actualizare date inscrise in Registrul local al spatiilor verzi, lucrari de intretinere si amenajare) a spatiilor verzi situate in intravilanul UAT comuna Stejaru 05-02-2022    - -
Dispoziţia 25/18-01-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 25.01.2022 in sedinta publica ordinara 29-01-2022    - -
Dispoziţia 24/18-01-2022 privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Stejaru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Stejaru a Comunei Stejaru în anul școlar 2021-2022 24-01-2022    - -
Dispoziţia 18/12-01-2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu raportarea privind imobilele situate la nivelul comunei Stejaru, aflate sub incidenta fondului funciar si locativ , intabulate in proprietatea Staului Roman pentru care nu se cunoaste entitatea care detine un drept real, altul decat cel de proprietate 17-01-2022    - -
Dispoziţia 6/10-01-2022 privind desemnarea persoanei care va exercita controlul financiar preventiv propriu in cadrul Primariei Comunei Stejaru 16-01-2022    - -
Dispoziţia 5/10-01-2022 privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2021- la sursa D 16-01-2022    - -
Dispoziţia 4/06-01-2022 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare la nivelul comunei Stejaru 16-01-2022    - -
Dispoziţia 3/04-01-2022 privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de functionare inregistrat la finele anului 2021, la sursa E 10-01-2022    - -
Dispoziţia 2/04-01-2022 privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2021, buget local 10-01-2022    - -
Dispoziţia 1/04-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Stejaru in data de 05,01,2022 in sedinta publica extraordinara de indata 10-01-2022    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină