• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Stejaru: lista dispoziţiilor primarului - convocări şedinţe publice

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 37/08-05-2024 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 15.05.2024 in sedinta publica ordinara 17-05-2024    - -
Dispoziţia 36/07-05-2024 privind numirea dirigintelui de şantier pentru executia lucrărilor de construire pentru proiectul ,, INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA STEJARU, JUDETUL TULCEA’’ 16-05-2024    - -
Dispoziţia 35/07-05-2024 cu privire la desemnarea d-nei. Anghel-Ragalie Andreea-Steliana ca persoana responsabila cu urmarirea derularii contractului de finantare incheiat cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea 16-05-2024    - -
Dispoziţia 34/07-05-2024 privind stabilirea locurilor de afişaj electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si alegerea autoritatilor administratiei publice locale la data de 09.06.2024 16-05-2024    - -
Dispoziţia 31/22-04-2024 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 25.04.2024 in sedinta publica extraordinara 01-05-2024    - -
Dispoziţia 30/16-04-2024 cu privire la asigurarea personalului tehnic auxiliar de pe langa biroul electoral de circumscriptie comunala Stejaru nr.46, constituit pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si alegerea autoritatilor administratiei publice locale la data de 09.06.2024 25-04-2024    - -
Dispoziţia 29/09-04-2024 privind desemnarea reprezentantilor UAT Comuna Stejaru, in comisia de solutionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului sistematic, inregistrate in perioada de publicare , din cadrul contractelor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale din cadrul UAT Stejaru 18-04-2024    - -
Dispoziţia 28/09-04-2024 privind actualizarea Comisiei de receptie si acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale constituită la nivelul UAT Stejaru, județul Tulcea 18-04-2024    - -
Dispoziţia 26/01-04-2024 privind constituirea echipei de implementare la nivelul UAT Comuna Stejaru a proiectelor desfasurate si finantate prin PNRR 10-04-2024    - -
Dispoziţia 25/01-04-2024 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 02.04.2024 in sedinta publica de indata 10-04-2024    - -
Dispoziţia 22/27-03-2024 privind modificarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică '' pentru proiectul “ Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Stejaru, cod F-PNRR 2023-0016 05-04-2024    - -
Dispoziţia 21/27-03-2024 Privind actualizarea comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea experților cooptați pe lângă comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publica de lucrări/servicii, aferente obiectivului de investiții “ MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA STEJARU, JUD TULCEA “ 05-04-2024    - -
Dispoziţia 20/27-03-2024 Privind actualizarea comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea experților cooptați pe lângă comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publica de lucrări/servicii, aferente obiectivului de investiții INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA STEJARU, JUDETUL TULCEA 05-04-2024    - -
Dispoziţia 19/27-03-2024 privind actualizarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică '' componenta 10 Fondul Local I.1.2- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/ alteinfrastructuri TIC(sisteme inteligente de management urban/local), I.1.3- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reincarcare vehicule electrice Titlu apel : PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1'’ 05-04-2024    - -
Dispoziţia 17/25-03-2024 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 26.03.2024 in sedinta publica de indata 03-04-2024    - -
Dispoziţia 14/15-03-2024 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 20.03.2024 in sedinta publica extraordinara 24-03-2024    - -
Dispoziţia 13/11-03-2024 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică '' pentru proiectul “ Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Stejaru, cod F-PNRR 2023-0016 20-03-2024    - -
Dispoziţia 11/11-03-2024 Privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea experților cooptați pe lângă comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publica de lucrări/servicii, aferente obiectivului de investiții “ MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA STEJARU, JUD TULCEA “ 20-03-2024    - -
Dispoziţia 10/28-02-2024 privind constituirea comisiilor de recrutare si de solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de executie de consilier ,clasa 1 , grad profesional asistent din compartimentul contabilitate 08-03-2024    - -
Dispoziţia 9/23-02-2024 Convocarea CL al Comunei Stejaru in sedinta publica ordinara in 01.03.2024 03-03-2024    - -
Dispoziţia 7/02-02-2024 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 09.02.2024 in sedinta publica ordinara 11-02-2024    - -
Dispoziţia 6/02-02-2024 privind aprobarea “Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2024 la nivelul comunei Stejaru 11-02-2024    -
Dispoziţia 1/05-01-2024 acoperirea din excedentul anilor anteriori a deficitului sectiunii de dezvoltare si a deficitului sectiunii de functionare 14-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină