• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Stejaru: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 23/13-04-2023 privind aprobarea procedurii privind legalizarea documentelor si a semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti 22-04-2023    - -
HCL 22/13-04-2023 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie din partea Fondului de Garantare a creditului rural pentru proiectul Vidanja 22-04-2023    - -
HCL 21/13-04-2023 privind participarea UAT Comuna stejaru la programul privind casarea autovehiculelor uzate si depunerea cererii de finantare la AFM 22-04-2023    - -
HCL 20/13-04-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta 22-04-2023    - -
HCL 19/29-03-2023 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul Primariei Stejaru 07-04-2023    -
HCL 18/29-03-2023 privind actualizarea ROI al aparatului de specialitate al primarului 07-04-2023    -
HCL 17/29-03-2023 privind acordarea unui cadou in bani de Craciun, Paste sau alte sarbatori fiecarui salariat din aparatul de specialitate al Primarului 07-04-2023    - -
HCL 16/29-03-2023 privind aprobarea si completarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru 07-04-2023    -
HCL 15/02-03-2023 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii Dotare parc auto al Comunei Stejaru cu autospeciala vidanja 11-03-2023    -
HCL 14/02-03-2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Stejaru pe anul 2023 11-03-2023    -
HCL 13/01-02-2023 privind aprobarea salariilor de baza aferente fuctiilor publice si contractuale in cadrulPrimariei Comunei Stejaru 10-02-2023    -
HCL 12/01-02-2023 privind modificarea si completarea organigramei 10-02-2023    - -
HCL 11/01-02-2023 prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-ni Chirica D si vacantarea postului 10-02-2023    - -
HCL 10/01-02-2023 privind aprobare buget venituri si cheltuieli la activitati finantate din venituri proprii pe anul 2023 10-02-2023    -
HCL 9/01-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Stejaru pentru anul 2023 10-02-2023    -
HCL 8/12-01-2023 privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2022 al bugetului local la sectiunea dezvoltare 21-01-2023    - -
HCL 7/12-01-2023 privind aprobarea proiectului '' Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Stejaru'' componenta 15 21-01-2023    - -
HCL 6/12-01-2023 privind aprobarea utilizarii excedentului anilor anteriori pentru sectiunea de functionare, sursa E 21-01-2023    - -
HCL 5/12-01-2023 privind acordarea unui mandat special d-lui Dumitru Enache, primar al comunei Stejaru, sa voteze in cadrul ADIIM 21-01-2023    - -
HCL 4/12-01-2023 privind desemnarea a doi reprezentanti din consiliul local pentru evaluarea performantelor secretarului general 21-01-2023    - -
HCL 3/12-01-2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pentru anul 2022 21-01-2023    -
HCL 2/12-01-2023 privind organizarea retelei pentru anul scolar 2023-2024 a unutatii de invatamant cu personalitate juridica Scoala Gimnaziala Stejaru 21-01-2023    -
HCL 1/12-01-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta 21-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină