• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Stejaru: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 27/15-05-2024 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2025 24-05-2024    -
HCL 26/15-05-2024 privind aprobarea modificarii și completarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea 24-05-2024    -
HCL 25/15-05-2024 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 24-05-2024    - -
HCL 24/25-04-2024 privind aprobarea Acordului de implementare intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si U.A.T Comuna Stejaru pentru acordarea unei contributii financiare din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru finantarea operatiunilor de urgenta si de redresare in urma secetei din Romania din vara anului 2022 04-05-2024    -
HCL 23/02-04-2024 privind participarea comunei Stejaru la ,,Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate ” cu proiectul “Suplimentare sursa apa, statie de tratare si cresterea capacitatii de inmagazinare a apei in Comuna Stejaru, Judetul Tulcea” 11-04-2024    - -
HCL 22/26-03-2024 privind acordarea unui mandat special D-lui Dumitru Enache , primar al Comunei Stejaru, sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea 04-04-2024    - -
HCL 21/20-03-2024 Privind aprobarea modificarii și completarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea 29-03-2024    -
HCL 20/20-03-2024 Privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2024 29-03-2024    -
HCL 19/01-03-2024 privind actualizarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2024 10-03-2024    -
HCL 18/01-03-2024 privind privind aprobarea Protocolului incheiat intre Agentia Nationala a Functionarilor Publici si UAT Comuna Stejaru privind colaborarea interinstituțională pentru dezvoltarea competențelor digitale avansate ale funcționarilor publici 10-03-2024    -
HCL 17/01-03-2024 privind privind participarea U.A.T. COMUNA STEJARU LA „Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, derulat de catre Ministerul Energiei si de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a studiului de fezabilitate și a bugetului proiectului „CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA STEJARU, JUDETUL TULCEA” 10-03-2024    - -
HCL 16/01-03-2024 privind Privind revocarea HCL 5/ 09.01.2024 privind incetarea Acordului de cooperare nr.13/03.05.2011 incheiat cu Filiala Judeteana Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern 10-03-2024    - -
HCL 15/01-03-2024 privind revocarea HCL nr.4/ 09.01.2024 privind incetarea Acordului de cooperare nr.209/ 16.07.2020 incheiat cu Filiala Judeteana Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania pentru asigurarea suportului IT in vederea dezvoltarii si gestionarii Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “ Solutia e-SCIM”, www.e-scim.ro, in cadrul Filialei Judetene Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania 10-03-2024    - -
HCL 14/09-02-2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2024 la activităţi finanţate integral din venituri proprii 18-02-2024    -
HCL 13/09-02-2024 privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentantilor mass-media in Primaria Comunei Stejaru 18-02-2024    -
HCL 12/09-02-2024 privind actualizarea HCL nr. 74/ 19.12.2022 privind Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanaelor singure care se află în situații de necesitate sau deosebite 18-02-2024    -
HCL 11/09-02-2024 privind declararea unor drumuri de exploatare ca bunuri de uz si de interes public local 18-02-2024    -
HCL 10/09-02-2024 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2024 18-02-2024    -
HCL 9/09-02-2024 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 18-02-2024    - -
HCL 8/09-01-2024 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil- teren situat in Comuna Stejaru, Jud Tulcea 18-01-2024    - -
HCL 7/09-01-2024 privind aprobarea utilizarii excedentului anilor anteriori pentru sectiunea de dezvoltare, sursa A, a bugetului local al Comunei Stejaru in anul 2024 18-01-2024    - -
HCL 6/09-01-2024 privind aprobarea utilizarii excedentului anilor anteriori pentru sectiunea de functionare , sursa E 18-01-2024    - -
HCL 5/09-01-2024 privind incetarea Acordului de cooperare nr.13/03.05.2011 incheiat cu Filiala Judeteana Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern 18-01-2024    - -
HCL 4/09-01-2024 privind incetarea Acordului de cooperare nr.209/ 16.07.2020 incheiat cu Filiala Judeteana Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania pentru asigurarea suportului IT in vederea dezvoltarii si gestionarii Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “ Solutia e-SCIM”, www.e-scim.ro, in cadrul Filialei Judetene Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania 18-01-2024    - -
HCL 3/09-01-2024 privind desemnarea a doi reprezentanti din consiliul local al comunei Stejaru pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Stejaru pentru anul 2023 18-01-2024    - -
HCL 2/09-01-2024 privind organizarea retelei scolare pentru anul şcolar 2024 -2025 a unităţii de invăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Stejaru si a unităţii de invăţământ arondata acesteia respectiv Gradinita cu program normal Vasile Alecsandri 18-01-2024    - -
HCL 1/09-01-2024 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Alistar Marcel urmare demisiei și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local a1 Comunei Stejaru 18-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină