• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Stejaru: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 8/09-01-2024 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil- teren situat in Comuna Stejaru, Jud Tulcea 18-01-2024    - -
HCL 7/09-01-2024 privind aprobarea utilizarii excedentului anilor anteriori pentru sectiunea de dezvoltare, sursa A, a bugetului local al Comunei Stejaru in anul 2024 18-01-2024    - -
HCL 6/09-01-2024 privind aprobarea utilizarii excedentului anilor anteriori pentru sectiunea de functionare , sursa E 18-01-2024    - -
HCL 5/09-01-2024 privind incetarea Acordului de cooperare nr.13/03.05.2011 incheiat cu Filiala Judeteana Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern 18-01-2024    - -
HCL 4/09-01-2024 privind incetarea Acordului de cooperare nr.209/ 16.07.2020 incheiat cu Filiala Judeteana Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania pentru asigurarea suportului IT in vederea dezvoltarii si gestionarii Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “ Solutia e-SCIM”, www.e-scim.ro, in cadrul Filialei Judetene Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania 18-01-2024    - -
HCL 3/09-01-2024 privind desemnarea a doi reprezentanti din consiliul local al comunei Stejaru pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Stejaru pentru anul 2023 18-01-2024    - -
HCL 2/09-01-2024 privind organizarea retelei scolare pentru anul şcolar 2024 -2025 a unităţii de invăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Stejaru si a unităţii de invăţământ arondata acesteia respectiv Gradinita cu program normal Vasile Alecsandri 18-01-2024    - -
HCL 1/09-01-2024 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Alistar Marcel urmare demisiei și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local a1 Comunei Stejaru 18-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină