• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Stejaru: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 31/18-04-2022 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta 27-04-2022    - -
HCL 30/18-04-2022 privind aprobarea programului activitatilor edilitar-gospodaresti in comuna Stejaru 27-04-2022    -
HCL 29/18-04-2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ al obiectivului de investitie '' INFIINTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA STEJARU, JUDETUL TULCEA'' 27-04-2022    -
HCL 28/18-04-2022 Privind aprobarea modificarii și completarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea 27-04-2022    -
HCL 27/18-04-2022 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă 27-04-2022    - -
HCL 26/18-03-2022 privind insusirea raportului de evaluare nr. 702.2/2022 T15.06.2022 privind stabilirea starii tehnice si a valorii de piata a mijloacelor de transport auto si utilaje apartinand UAT Comuna Stejaru si aprobarea documentatiei de licitatie pentru vanzarea acestora 04-04-2022    -
HCL 25/18-03-2022 privind indreptarea erorilor materiale din Anexele 1,2 si 3 din HCL nr.9/ 14.02.2022 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli la activitati finantate integral din venituri proprii al comunei Stejaru pe anul 2022 04-04-2022    -
HCL 24/18-03-2022 privind indreptarea erorilor materiale la art.3, alin (5) si la art.5 din HCL nr.5 din 25.01.2022 privind actualizarea taxei de salubrizare conform contract delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Tulcea nr.357/02.10.2019 04-04-2022    - -
HCL 23/18-03-2022 privind actualizarea HCL70/22.12.2021 privind actualizarea HCL nr. 28/ 07.05.2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflatiei de 2.6% 04-04-2022    -
HCL 22/18-03-2022 privind desemnarea a doi reprezentanti din consiliul local al comunei Stejaru pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Stejaru pentru anul 2021 04-04-2022    - -
HCL 21/18-03-2022 privind revocarea HCL nr.4/ 25.01.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Stejaru pentru anul 2021 04-04-2022    - -
HCL 20/18-03-2022 privind modificarea cotizatiei lunare catre al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INTERCOMUNITARA STEJARU - BEIDAUD 04-04-2022    -
HCL 19/18-03-2022 privind actualizarea HCL nr. 1 din data de 05.01.2022 privind aprobarea modificarilor aduse ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INTERCOMUNITARA STEJARU - BEIDAUD, JUDETUL TULCEA 04-04-2022    -
HCL 18/18-03-2022 privind insusirea Acordului de cooperare cu Asociatia de dezvoltare intercomunitara Stejaru Beidaud privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism si autorizare constructii 04-04-2022    -
HCL 17/18-03-2022 privind insusirea Acordului de cooperare cu Asociatia de dezvoltare intercomunitara Stejaru Beidaud pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunelor semnatare 04-04-2022    -
HCL 16/18-03-2022 privind incetarea Acordului de cooperare nr.2659/10.09.2019 incheiat cu Filiala Judeteana Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunelor semnatare 04-04-2022    - -
HCL 15/18-03-2022 Privind aprobarea modificarii și completarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea 04-04-2022    -
HCL 14/18-03-2022 privind aprobarea cuantumului burselor și al numărului de beneficiari, pentru elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale Stejaru, pentru semestrul II al anului scolar 2021- 2022 04-04-2022    - -
HCL 13/18-03-2022 privind acordul asociatului unic Consiliul Local Stejaru privind dizolvarea, lichidarea si radierea SC Servicii Publice Stejaru SRL 04-04-2022    - -
HCL 12/18-03-2022 privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2022 04-04-2022    -
HCL 11/14-02-2022 privind revocarea taxei speciale pentru eliberare set documente pentru vanzarea terenurilor extravilane conform prevederilor Legii 17/2014 , din HCL nr.70/ 22.12.2021 privind actualizarea HCL nr 28/07.05.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale , precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2022 01-03-2022    - -
HCL 10/14-02-2022 privind revocarea HCL nr.58/22.10.2021 privind aprobarea acordarii de stimulente educationale-tichete sociale pentru gradinita 01-03-2022    - -
HCL 9/14-02-2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2022 la activităţi finanţate integral din venituri proprii 01-03-2022    -
HCL 8/14-02-2022 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2022 01-03-2022    -
HCL 7/25-01-2022 privind aprobarea utilizarii excedentului anilor anteriori pentru sectiunea de dezvoltare in anul 2022 la bugetul local 05-02-2022    - -
HCL 6/25-01-2022 privind aprobarea utilizarii excedentului anilor anteriori pentru sectiunea de functionare si dezvoltare in anul 2022 la activitati finantate integral din venituri proprii 05-02-2022    - -
HCL 5/25-01-2022 privind actualizarea taxei de salubrizare conform contract delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Tulcea nr.357/02.10.2019 05-02-2022    - -
HCL 4/25-01-2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Stejaru pentru anul 2021 05-02-2022    - -
HCL 3/25-01-2022 privind organizarea retelei scolare pentru anul şcolar 2022 -2023 a unităţii de invăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Stejaru si a unităţilor de invăţământ arondate acesteia respectiv Gradinita cu program normal Vasile Alecsandri si Gradinita cu program normal Mina Altan-Tepe 05-02-2022    - -
HCL 2/25-01-2022 privind aprobarea modificarii și completarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea 05-02-2022    -
HCL 1/05-01-2022 privind aprobarea modificarilor aduse Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Stejaru-Beidaud , jud Tulcea 18-01-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină