• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Stejaru

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
18 30-04-2020 TĂNASE STERE, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 91/24-04-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 30.04.2020 Privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2020 da 2020-05-15 -
17 30-04-2020 TĂNASE STERE, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 91/24-04-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 30.04.2020 privind aprobarea închirierii unor suprafete de pajişti din patrimoniul privat al comunei Stejaru prin atribuire direct, al referatului privind oportunitatea închirierii ,a raportului privind calculul nivelului chiriei, a notei justificative privind alegerea criteriului de atribuire si a cerinţelor minime de încadrare , a Contractului de inchiriere –model cadru, al pretului de inchiriere , în vederea atribuirii contractelor de inchiriere a unor suprafete de pajisti aflate in proprietatea privata a comunei da 2020-05-15 -
16 31-03-2020 TĂNASE STERE, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 58/27-03-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 31.03.2020 privind indreptarea unei erori materiale privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanțieIG173300935/ 28.09.2017 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A.,pentru proiectul C0720RN00011623800071/18.05.2017 MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE STEJARU ȘI VASILE ALECSANDRI, COMUNA STEJARU, JUDEȚUL TULCEA da 2020-04-14 -
15 31-03-2020 TĂNASE STERE, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 58/27-03-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 31.03.2020 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta - 2020-04-14 -
14 31-03-2020 TĂNASE STERE, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 58/27-03-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 31.03.2020 privind revocarea hotararii nr.6 din 30.01.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta da 2020-04-14 -
13 31-03-2020 TĂNASE STERE, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 58/27-03-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 31.03.2020 privind modificarea art.1 al hotararii nr.18 din 30.08.2016 privind stabilirea cuantumului taxei de salubrizare în cazul contribuabililor persoane fizice si juridice din Comuna Stejaru precum și a metodologiei de aplicare a acesteia da 2020-04-14 -
12 31-03-2020 TĂNASE STERE, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 58/27-03-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 31.03.2020 privind revocarea hotărârii nr. 5 din 30.01.2020 privind stabilirea cuantumului taxei de salubrizare în cazul contribuabililor persoane fizice din Comuna Stejaru precum și a metodologiei de aplicare a acesteia da 2020-04-14 -
11 31-03-2020 TĂNASE STERE, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 58/27-03-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 31.03.2020 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă da 2020-04-14 -
10 19-02-2020 NICOLAE COSTEA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 47/13-02-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 19.02.2020 privind aprobarea prelungirii scrisori de garanțieIG173300935/ 28.09.2017 eliberată de Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A., pentru proiectulC0720RN00011623800071/ 18.05.2017 MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE STEJARU ȘI VASILE ALECSANDRI, COMUNA STEJARU, JUDEȚUL TULCEA da 2020-03-04 -
9 19-02-2020 NICOLAE COSTEA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 47/13-02-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2020 la activităţi finanţate integral din venituri proprii da 2020-03-04 -
8 19-02-2020 NICOLAE COSTEA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 47/13-02-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 19.02.2020 privind aprobarea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC Servicii Publice Stejaru SRL da 2020-03-04
7 19-02-2020 NICOLAE COSTEA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 47/13-02-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 19.02.2020 Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2020 da 2020-03-04 -
6 30-01-2020 NICOLAE COSTEA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 38/23-01-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 30.01.2020 privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta - 2020-02-13 - -
5 30-01-2020 NICOLAE COSTEA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 38/23-01-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 30.01.2020 privind stabilirea cuantumului taxei de salubrizare în cazul contribuabililor persoane fizice din Comuna Stejaru precum și a metodologiei de aplicare a acesteia da 2020-02-13 -
4 30-01-2020 NICOLAE COSTEA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 38/23-01-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 30.01.2020 privind aprobarea funcţionării pentru anul şcolar 2020 -2021 a unităţii de invăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Stejaru si a unităţilor de invăţământ arondate acesteia Gradinita cu program normal Vasile Alecsandri si Gradinita cu program normal Mina Altân-Tepe da 2020-02-13 -
3 30-01-2020 NICOLAE COSTEA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 38/23-01-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 30.01.2020 privind indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție ,, Realizare lucrări de betonare a șanțurilor de pământ în satul Stejaru , comuna Stejaru ,județul Tulcea “ da 2020-02-13 -
2 30-01-2020 NICOLAE COSTEA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 38/23-01-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 30.01.2020 Privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2019 pentru sectiunea de functionare si dezvoltare in anul 2020 la activitati finantate integral din venituri proprii da 2020-02-13 -
1 30-01-2020 NICOLAE COSTEA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 38/23-01-2020 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 30.01.2020 Privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2019 pentru sectiunea de functionare si dezvoltare in anul 2020 la bugetul local da 2020-02-13 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină