• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Stejaru

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
8 09-01-2024 TĂNASE STERE, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil- teren situat in Comuna Stejaru, Jud Tulcea da - -
7 09-01-2024 TĂNASE STERE, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 privind aprobarea utilizarii excedentului anilor anteriori pentru sectiunea de dezvoltare, sursa A, a bugetului local al Comunei Stejaru in anul 2024 da - -
6 09-01-2024 TĂNASE STERE, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 privind aprobarea utilizarii excedentului anilor anteriori pentru sectiunea de functionare , sursa E da - -
5 09-01-2024 TĂNASE STERE, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 privind incetarea Acordului de cooperare nr.13/03.05.2011 incheiat cu Filiala Judeteana Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern da - -
4 09-01-2024 TĂNASE STERE, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 privind incetarea Acordului de cooperare nr.209/ 16.07.2020 incheiat cu Filiala Judeteana Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania pentru asigurarea suportului IT in vederea dezvoltarii si gestionarii Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “ Solutia e-SCIM”, www.e-scim.ro, in cadrul Filialei Judetene Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania da - -
3 09-01-2024 TĂNASE STERE, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 privind desemnarea a doi reprezentanti din consiliul local al comunei Stejaru pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Stejaru pentru anul 2023 da - -
2 09-01-2024 TĂNASE STERE, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 privind organizarea retelei scolare pentru anul şcolar 2024 -2025 a unităţii de invăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Stejaru si a unităţii de invăţământ arondata acesteia respectiv Gradinita cu program normal Vasile Alecsandri da - -
1 09-01-2024 TĂNASE STERE, Consilier ordinară Dispoziţie din anul 2022 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Alistar Marcel urmare demisiei și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local a1 Comunei Stejaru da - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină