• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Stejaru

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
23 13-04-2023 GHESU MITICA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 98/10-04-2023 convocare CL al Comunei Stejaru in sedinta publica extraordinara in data de 13.04.2023 privind aprobarea procedurii privind legalizarea documentelor si a semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti da - -
22 13-04-2023 GHESU MITICA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 98/10-04-2023 convocare CL al Comunei Stejaru in sedinta publica extraordinara in data de 13.04.2023 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie din partea Fondului de Garantare a creditului rural pentru proiectul Vidanja da - -
21 13-04-2023 GHESU MITICA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 98/10-04-2023 convocare CL al Comunei Stejaru in sedinta publica extraordinara in data de 13.04.2023 privind participarea UAT Comuna stejaru la programul privind casarea autovehiculelor uzate si depunerea cererii de finantare la AFM da - -
20 13-04-2023 GHESU MITICA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 98/10-04-2023 convocare CL al Comunei Stejaru in sedinta publica extraordinara in data de 13.04.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta da - -
19 29-03-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 81/24-03-2023 privind convocarea consiliului local al Comunei Stejaru, jud Tulcea in sedinta publica extraordinara in data de 29.03.2023 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul Primariei Stejaru da -
18 29-03-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 81/24-03-2023 privind convocarea consiliului local al Comunei Stejaru, jud Tulcea in sedinta publica extraordinara in data de 29.03.2023 privind actualizarea ROI al aparatului de specialitate al primarului da -
17 29-03-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 81/24-03-2023 privind convocarea consiliului local al Comunei Stejaru, jud Tulcea in sedinta publica extraordinara in data de 29.03.2023 privind acordarea unui cadou in bani de Craciun, Paste sau alte sarbatori fiecarui salariat din aparatul de specialitate al Primarului da - -
16 29-03-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 81/24-03-2023 privind convocarea consiliului local al Comunei Stejaru, jud Tulcea in sedinta publica extraordinara in data de 29.03.2023 privind aprobarea si completarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru da -
15 02-03-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 48/27-02-2023 privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara in data de 02.03.2023 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii Dotare parc auto al Comunei Stejaru cu autospeciala vidanja da -
14 02-03-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 48/27-02-2023 privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara in data de 02.03.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Stejaru pe anul 2023 da -
13 01-02-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 28/27-01-2023 convocare sedinta CL in sedinta publica extraordinara in data de 01.02.2023 privind aprobarea salariilor de baza aferente fuctiilor publice si contractuale in cadrulPrimariei Comunei Stejaru da -
12 01-02-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 28/27-01-2023 convocare sedinta CL in sedinta publica extraordinara in data de 01.02.2023 privind modificarea si completarea organigramei - - -
11 01-02-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 28/27-01-2023 convocare sedinta CL in sedinta publica extraordinara in data de 01.02.2023 prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-ni Chirica D si vacantarea postului da - -
10 01-02-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 28/27-01-2023 convocare sedinta CL in sedinta publica extraordinara in data de 01.02.2023 privind aprobare buget venituri si cheltuieli la activitati finantate din venituri proprii pe anul 2023 da -
9 01-02-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 28/27-01-2023 convocare sedinta CL in sedinta publica extraordinara in data de 01.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Stejaru pentru anul 2023 da -
8 12-01-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/05-01-2023 convocare sedinta CL ordinara 12.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2022 al bugetului local la sectiunea dezvoltare da - -
7 12-01-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/05-01-2023 convocare sedinta CL ordinara 12.01.2023 privind aprobarea proiectului '' Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Stejaru'' componenta 15 da - -
6 12-01-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/05-01-2023 convocare sedinta CL ordinara 12.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului anilor anteriori pentru sectiunea de functionare, sursa E da - -
5 12-01-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/05-01-2023 convocare sedinta CL ordinara 12.01.2023 privind acordarea unui mandat special d-lui Dumitru Enache, primar al comunei Stejaru, sa voteze in cadrul ADIIM da - -
4 12-01-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/05-01-2023 convocare sedinta CL ordinara 12.01.2023 privind desemnarea a doi reprezentanti din consiliul local pentru evaluarea performantelor secretarului general da - -
3 12-01-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/05-01-2023 convocare sedinta CL ordinara 12.01.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pentru anul 2022 da -
2 12-01-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/05-01-2023 convocare sedinta CL ordinara 12.01.2023 privind organizarea retelei pentru anul scolar 2023-2024 a unutatii de invatamant cu personalitate juridica Scoala Gimnaziala Stejaru da -
1 12-01-2023 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 2/05-01-2023 convocare sedinta CL ordinara 12.01.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta da - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină