• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Stejaru

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
31 18-04-2022 TĂNASE STERE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 69/11-04-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 18.04.2022 in sedinta publica ordinara privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta - - -
30 18-04-2022 TĂNASE STERE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 69/11-04-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 18.04.2022 in sedinta publica ordinara privind aprobarea programului activitatilor edilitar-gospodaresti in comuna Stejaru da -
29 18-04-2022 TĂNASE STERE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 69/11-04-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 18.04.2022 in sedinta publica ordinara privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ al obiectivului de investitie '' INFIINTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNA STEJARU, JUDETUL TULCEA'' da -
28 18-04-2022 TĂNASE STERE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 69/11-04-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 18.04.2022 in sedinta publica ordinara Privind aprobarea modificarii și completarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea - -
27 18-04-2022 TĂNASE STERE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 69/11-04-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 18.04.2022 in sedinta publica ordinara privind alegerea Preşedintelui de şedinţă da - -
26 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara privind insusirea raportului de evaluare nr. 702.2/2022 T15.06.2022 privind stabilirea starii tehnice si a valorii de piata a mijloacelor de transport auto si utilaje apartinand UAT Comuna Stejaru si aprobarea documentatiei de licitatie pentru vanzarea acestora da 2022-03-31
25 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara privind indreptarea erorilor materiale din Anexele 1,2 si 3 din HCL nr.9/ 14.02.2022 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli la activitati finantate integral din venituri proprii al comunei Stejaru pe anul 2022 da 2022-03-31
24 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara privind indreptarea erorilor materiale la art.3, alin (5) si la art.5 din HCL nr.5 din 25.01.2022 privind actualizarea taxei de salubrizare conform contract delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Tulcea nr.357/02.10.2019 da 2022-03-31 -
23 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara privind actualizarea HCL70/22.12.2021 privind actualizarea HCL nr. 28/ 07.05.2021 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflatiei de 2.6% da 2022-03-31
22 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara privind desemnarea a doi reprezentanti din consiliul local al comunei Stejaru pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Stejaru pentru anul 2021 da 2022-03-31 -
21 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara privind revocarea HCL nr.4/ 25.01.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Stejaru pentru anul 2021 da 2022-03-31 -
20 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara privind modificarea cotizatiei lunare catre al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INTERCOMUNITARA STEJARU - BEIDAUD da 2022-03-31
19 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara privind actualizarea HCL nr. 1 din data de 05.01.2022 privind aprobarea modificarilor aduse ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INTERCOMUNITARA STEJARU - BEIDAUD, JUDETUL TULCEA - 2022-03-31
18 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara privind insusirea Acordului de cooperare cu Asociatia de dezvoltare intercomunitara Stejaru Beidaud privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism si autorizare constructii da 2022-03-31
17 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara privind insusirea Acordului de cooperare cu Asociatia de dezvoltare intercomunitara Stejaru Beidaud pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunelor semnatare da 2022-03-31
16 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara privind incetarea Acordului de cooperare nr.2659/10.09.2019 incheiat cu Filiala Judeteana Tulcea a Asociatiei Comunelor din Romania pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunelor semnatare da 2022-03-31 -
15 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara Privind aprobarea modificarii și completarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea - 2022-03-31
14 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara privind aprobarea cuantumului burselor și al numărului de beneficiari, pentru elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale Stejaru, pentru semestrul II al anului scolar 2021- 2022 da 2022-03-31 -
13 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara privind acordul asociatului unic Consiliul Local Stejaru privind dizolvarea, lichidarea si radierea SC Servicii Publice Stejaru SRL da 2022-03-31 -
12 18-03-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2022 da 2022-03-31
11 14-02-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 32/09-02-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 14.02.2022 in sedinta publica extraordinara privind revocarea taxei speciale pentru eliberare set documente pentru vanzarea terenurilor extravilane conform prevederilor Legii 17/2014 , din HCL nr.70/ 22.12.2021 privind actualizarea HCL nr 28/07.05.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale , precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2022 da 2022-02-25 -
10 14-02-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 32/09-02-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 14.02.2022 in sedinta publica extraordinara privind revocarea HCL nr.58/22.10.2021 privind aprobarea acordarii de stimulente educationale-tichete sociale pentru gradinita da 2022-02-25 -
9 14-02-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 32/09-02-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 14.02.2022 in sedinta publica extraordinara privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2022 la activităţi finanţate integral din venituri proprii da 2022-02-25
8 14-02-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 32/09-02-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 14.02.2022 in sedinta publica extraordinara Privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2022 da 2022-02-25
7 25-01-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/18-01-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 25.01.2022 in sedinta publica ordinara privind aprobarea utilizarii excedentului anilor anteriori pentru sectiunea de dezvoltare in anul 2022 la bugetul local da 2022-02-01 -
6 25-01-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/18-01-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 25.01.2022 in sedinta publica ordinara privind aprobarea utilizarii excedentului anilor anteriori pentru sectiunea de functionare si dezvoltare in anul 2022 la activitati finantate integral din venituri proprii da 2022-02-01 -
5 25-01-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/18-01-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 25.01.2022 in sedinta publica ordinara privind actualizarea taxei de salubrizare conform contract delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Tulcea nr.357/02.10.2019 da 2022-02-01 -
4 25-01-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/18-01-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 25.01.2022 in sedinta publica ordinara privind constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Stejaru pentru anul 2021 da 2022-02-01 -
3 25-01-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/18-01-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 25.01.2022 in sedinta publica ordinara privind organizarea retelei scolare pentru anul şcolar 2022 -2023 a unităţii de invăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială Stejaru si a unităţilor de invăţământ arondate acesteia respectiv Gradinita cu program normal Vasile Alecsandri si Gradinita cu program normal Mina Altan-Tepe da 2022-02-01 -
2 25-01-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 25/18-01-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 25.01.2022 in sedinta publica ordinara privind aprobarea modificarii și completarii Organigramei ,a Statului de Functii si a numarului de personal in cadrul Primariei Comunei Stejaru , judetul Tulcea - 2022-02-01
1 05-01-2022 CARAGHEORGHE ENACHE, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 1/04-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Stejaru in data de 05,01,2022 in sedinta publica extraordinara de indata privind aprobarea modificarilor aduse Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Stejaru-Beidaud , jud Tulcea da 2022-01-14 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină