• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Stejaru: lista dispoziţiilor primarului cu caracter normativ publicate

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 7/02-02-2024 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 09.02.2024 in sedinta publica ordinara 11-02-2024    - -
Dispoziţia 6/02-02-2024 privind aprobarea “Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2024 la nivelul comunei Stejaru 11-02-2024    -
Dispoziţia 1/05-01-2024 acoperirea din excedentul anilor anteriori a deficitului sectiunii de dezvoltare si a deficitului sectiunii de functionare 14-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină