• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Stejaru: lista dispoziţiilor primarului cu caracter normativ publicate

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 70/15-04-2022 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare la nivelul Comunei STEJARU 23-04-2022    - -
Dispoziţia 69/11-04-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 18.04.2022 in sedinta publica ordinara 23-04-2022    - -
Dispoziţia 68/12-04-2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu organizarea si publicarea Monitorului Oficial Local al UAT Comuna Stejaru 23-04-2022    - -
Dispoziţia 67/24-03-2022 privind indreptarea erorii materiale privind emitentul dispozitiei nr.31/28.01.2022 privind incetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei 09-04-2022    - -
Dispoziţia 66/24-03-2022 Privind indreptarea erorii materiale la data emiterii dispozitiei nr.3/ 04.01.2022 privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de functionare inregistrat la finele anului 2021- la sursa ''E'' 09-04-2022    - -
Dispoziţia 65/24-03-2022 indreptarea erorii materiale a datei emiterii dispozitiei nr.2/ 04.01.2022 privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2021, buget local 09-04-2022    - -
Dispoziţia 41/24-03-2022 Privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Stejaru, 09-04-2022    - -
Dispoziţia 40/24-03-2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru vanzarea prin licitatie a autoturismelor si utilajelor apartinand UAT Comuna Stejaru 09-04-2022    - -
Dispoziţia 39/24-03-2022 privind constituirea comisiilor de recrutare si de solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier,clasa 1 , grad profesional superior din compartiment contabilitate 09-04-2022    - -
Dispoziţia 38/24-03-2022 privind desemnarea comisiei de constatare a unor construcții edificate pe raza comunei Stejaru cu încălcarea normelor de disciplină în construcții 09-04-2022    - -
Dispoziţia 37/11-03-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara 29-03-2022    - -
Dispoziţia 32/09-02-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 14.02.2022 in sedinta publica extraordinara 19-02-2022    - -
Dispoziţia 27/28-01-2022 Privind stabilirea programului de lucru in institutie, a programului de lucru cu publicul si a programului de audiente in cadrul Primariei comunei Stejaru 05-02-2022    - -
Dispoziţia 26/28-01-2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu modul de administrare (actualizare date inscrise in Registrul local al spatiilor verzi, lucrari de intretinere si amenajare) a spatiilor verzi situate in intravilanul UAT comuna Stejaru 05-02-2022    - -
Dispoziţia 25/18-01-2022 Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 25.01.2022 in sedinta publica ordinara 29-01-2022    - -
Dispoziţia 24/18-01-2022 privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Stejaru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Stejaru a Comunei Stejaru în anul școlar 2021-2022 24-01-2022    - -
Dispoziţia 18/12-01-2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu raportarea privind imobilele situate la nivelul comunei Stejaru, aflate sub incidenta fondului funciar si locativ , intabulate in proprietatea Staului Roman pentru care nu se cunoaste entitatea care detine un drept real, altul decat cel de proprietate 17-01-2022    - -
Dispoziţia 6/10-01-2022 privind desemnarea persoanei care va exercita controlul financiar preventiv propriu in cadrul Primariei Comunei Stejaru 16-01-2022    - -
Dispoziţia 5/10-01-2022 privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2021- la sursa D 16-01-2022    - -
Dispoziţia 4/06-01-2022 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare la nivelul comunei Stejaru 16-01-2022    - -
Dispoziţia 3/04-01-2022 privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de functionare inregistrat la finele anului 2021, la sursa E 10-01-2022    - -
Dispoziţia 2/04-01-2022 privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2021, buget local 10-01-2022    - -
Dispoziţia 1/04-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Stejaru in data de 05,01,2022 in sedinta publica extraordinara de indata 10-01-2022    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină