• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Stejaru

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
52 24-06-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind îndreptarea erorii materiale la Art.1, lit”d” al Dispoziției nr.46/25,05,2021 privind desemnarea persoanei d-lui Grameni Adam care va exercita controlul financiar preventiv propriu in cadrul primariei comunei Stejaru - 2021-06-28 - -
51 24-06-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind indreptarea erorii materiale la art1 al dispozitiei nr 38/29.04.2021 privind convocarea consiliului local al comunei stejaru in sedinta ordinara din data de 06.05.2021 - 2021-06-28 - -
50 24-06-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind îndreptarea erorii materiale la Art.1 al Dispoziției nr.37/29.04.2021 privind incetarea platii ajutorului social familiei D-lui Nicolae Tomita si data emiterii acesteia - 2021-06-28 - -
49 14-06-2021 DUMITRU ENACHE, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 17.06.2021 in sedinta publica extraordinara da 2021-06-22 -
48 07-06-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioada determinata in functia contractuala - consilier implementare proiect - 2021-06-11 - -
47 27-05-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind stabilirea dreptului de alocatie de sustinere a familiei doamnei Ibram Sabina - 2021-06-02 - -
46 25-05-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind desemnarea d-lui Grameni Adam care va exercita controlul financiar preventiv propriu in cadrul primariei comunei Stejaru - 2021-05-26 - -
45 25-05-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind organizarea concursului de recrutare in functia contractuala de executie- sofer - 2021-05-26 - -
44 19-05-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru in data de 22.05.2021 in sedinta publica extraordinara da 2021-05-26 -
43 19-05-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind angajarea ca asistent personal a domnului domnului Banciu Costica - 2021-05-26 - -
42 13-05-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind constituirea comitetului local si centrului sportiv pentru situatii de urgenta - 2021-05-14 - -
41 07-05-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind numirea doamnei Sadula Roberta in functia publica de conducere de secretar general din cadrul primariei comunei Stejaru - 2021-05-14 - -
40 07-05-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei Stejaru de catre d-na Anghel Ragalie Andreea Steliana - 2021-05-14 - -
39 05-05-2021 DUMITRU ENACHE, primar numirea d-lui Grameni Adam in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior , gradatia 4, coeficientul de ierarhizare 2.401 in cadrul compartimentului contabilitate - 2021-05-07 - -
38 29-04-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind convocarea consiliului local Stejaru in data de 07.05.2021 da 2021-05-07 -
37 29-04-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind incetarea platii ajutorului social d-lui Nicolae Tomita - 2021-05-07 - -
36 13-04-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru din jud Tulcea in data de 16.04.2021 da 2021-04-19 -
35 07-04-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind constituirea comisiilor de recrutare si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general UAT - 2021-04-13 - -
34 07-04-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind acordarea gradatiei 3 corespunzatoare transei de vechime doamnei Caraman Violeta - 2021-04-09 - -
33 07-04-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind acordarea gradatiei 4 corespunzatoare transei de vechime in munca domnului Uda Panait - 2021-04-09 - -
32 07-04-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind incetarea contractului de munca domnului Ratoi Daniel Ion asistent personal - 2021-04-09 - -
31 05-04-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind constituirea comisiilor de recrutare si de solutionare contestatiilor pemtru functia de secretar - 2021-04-09 - -
30 29-03-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind incetarea platii ajutorului social d-nei David Florentina - 2021-04-05 - -
29 29-03-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind modificarea indemnizatiei Panait Iuliana Georgiana - 2021-04-05 - -
28 29-03-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind modificarea indemnizatiei lunare domnului Samata Hristu - 2021-04-05 - -
27 29-03-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind modificarea indemnizatiei lunare doamnei Mihai Zota - 2021-04-05 - -
26 29-03-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind modificarea indemnizatiei lunare domnului Stere Dimu - 2021-04-05 - -
25 22-03-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind rectificarea actului de casatorie nr 18/1958 inregistrat la primaria comunei Stejaru jud Tulcea al numitilor Nancu Damu si Grameni Sultana - 2021-03-22 - -
24 15-03-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind constituirea comisiei de negociere a pretului si a conditiilor de cumparare a unor bunurimobile - 2021-03-19 - -
23 05-03-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru din jud Tulcea in data de 12.03.2021in sedinta publica ordinara da 2021-03-11 -
22 05-03-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind modificarea dispozitiei nr 6/19.01.2021 privind constituirea comisiei comunale Stejaru pentru recensamantul general agricol din Romania unda 2020 - 2021-03-11 - -
21 02-03-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind constituirea comisiilor de recrutare si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din compartiment contabilitate - 2021-03-04 - -
20 26-02-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind incetarea contractului de munca dl Mihai Constantin care ocupa postul de sofer I, gradatia 5, coeficientul de ierarhizare 1.375 - 2021-03-04 - -
19 26-02-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind numirea domnului Negreanu Bogdan in functia de administrator public in cadrul primariei Stejaru, jud Tulcea - 2021-03-04 - -
18 22-02-2021 DUMITRU ENACHE, primar priind incetarea contractuluid e munca asistentului personal d-na Samata Cornelia - 2021-02-26 - -
17 05-02-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind delegarea de atributii domnului Pasata Adam avand functia de viceprimar al comunei Stejaru - 2021-02-08 - -
16 05-02-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind incetarea contractului de munca dl Uda Gica - 2021-02-05 - -
15 02-02-2021 DUMITRU ENACHE, primar Privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru in data de 05.02.2021 da 2021-02-08 -
14 28-01-2021 DUMITRU ENACHE, primar Privind majorarea salariului de baza doamnei Iosepov Adela - 2021-02-01 - -
13 28-01-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind majorarea salariului de baza doamnei Petrescu Lica - 2021-02-01 - -
12 28-01-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind stabilirea indemnizatiei Stere Dimu - 2021-02-01 - -
11 28-01-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind stabilirea majorarii indemnizatiei lunare Samata Hristu - 2021-02-01 - -
10 28-01-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind stabilirea majorarii indemnizatiei lunare pentru Mihai Zoita - 2021-02-01 - -
9 28-01-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind stabilirea majorarii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap Panait Iuliana Georgiana - 2021-02-01 - -
8 27-01-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind stabilirea indemnizatiei domnului Pasata Adam- viceprimar - 2021-02-01 - -
7 21-01-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind convocarea consiliului local al comunei Stejaru in data de 22.01.2021 - 2021-01-25 - -
6 19-01-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind constituirea comisiei comunele Stejaru pentru recensamantul general agricol din Romania unda 2020 - 2021-01-25 - -
5 08-01-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Stejaru, in data de 15.01.2021 da 2021-01-08 -
4 06-01-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind constituirea comisiilor de recrutare si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functoei publice de consilier clasa I, grad profesional superior din compartiment contabilitate - 2021-01-08 - -
3 06-01-2021 DUMITRU ENACHE, primar privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2020, buget local - 2021-01-08 - -
2 06-01-2021 DUMITRU ENACHE, primar Acoperirea din excedent a deficitului , buget local - 2021-01-08 - -
1 05-01-2021 DUMITRU ENACHE, primar Convocare Consiliu local 05.01.2021 da 2021-01-08 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină