• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Stejaru

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
38 08-05-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei B C - -    - - -
37 08-05-2024 DUMITRU ENACHE, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 15.05.2024 in sedinta publica ordinara da -    - -
36 07-05-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind numirea dirigintelui de şantier pentru executia lucrărilor de construire pentru proiectul ,, INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA STEJARU, JUDETUL TULCEA’’ da -    - -
35 07-05-2024 DUMITRU ENACHE, primar cu privire la desemnarea d-nei. Anghel-Ragalie Andreea-Steliana ca persoana responsabila cu urmarirea derularii contractului de finantare incheiat cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea da -    - -
34 07-05-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind stabilirea locurilor de afişaj electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si alegerea autoritatilor administratiei publice locale la data de 09.06.2024 da -    - -
33 30-04-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind modificarea raportului de serviciu al doamnei ST care ocupa functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal , in cadrul compartimentului contabilitate in cadrul Primariei Comunei Stejaru - -    - - -
32 29-04-2024 DUMITRU ENACHE, primar acordarea unui ajutor de urgenta d-nei R.O - -    - - -
31 22-04-2024 DUMITRU ENACHE, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 25.04.2024 in sedinta publica extraordinara da -    - -
30 16-04-2024 DUMITRU ENACHE, primar cu privire la asigurarea personalului tehnic auxiliar de pe langa biroul electoral de circumscriptie comunala Stejaru nr.46, constituit pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si alegerea autoritatilor administratiei publice locale la data de 09.06.2024 da -    - -
29 09-04-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind desemnarea reprezentantilor UAT Comuna Stejaru, in comisia de solutionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului sistematic, inregistrate in perioada de publicare , din cadrul contractelor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale din cadrul UAT Stejaru da -    - -
28 09-04-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind actualizarea Comisiei de receptie si acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale constituită la nivelul UAT Stejaru, județul Tulcea da -    - -
27 02-04-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei D.F - -    - - -
26 01-04-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind constituirea echipei de implementare la nivelul UAT Comuna Stejaru a proiectelor desfasurate si finantate prin PNRR da -    - -
25 01-04-2024 DUMITRU ENACHE, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 02.04.2024 in sedinta publica de indata da -    - -
24 29-03-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind modificarea salariului de baza al d-nei U.T. care ocupa postul de asistent medical, grad principal , gradatia 5, angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - -    - - -
23 29-03-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune , pentru 17 titulari - -    - - -
22 27-03-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind modificarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică '' pentru proiectul “ Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Stejaru, cod F-PNRR 2023-0016 da -    - -
21 27-03-2024 DUMITRU ENACHE, primar Privind actualizarea comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea experților cooptați pe lângă comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publica de lucrări/servicii, aferente obiectivului de investiții “ MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA STEJARU, JUD TULCEA “ da -    - -
20 27-03-2024 DUMITRU ENACHE, primar Privind actualizarea comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea experților cooptați pe lângă comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publica de lucrări/servicii, aferente obiectivului de investiții INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA STEJARU, JUDETUL TULCEA da -    - -
19 27-03-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind actualizarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică '' componenta 10 Fondul Local I.1.2- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/ alteinfrastructuri TIC(sisteme inteligente de management urban/local), I.1.3- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reincarcare vehicule electrice Titlu apel : PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1'’ da -    - -
18 25-03-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind acordarea de ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor singure care se afla in situatii de necesitate - -    - - -
17 25-03-2024 DUMITRU ENACHE, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 26.03.2024 in sedinta publica de indata da -    - -
16 20-03-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind numirea d-lui B. T. in functia publica de executie temporar vacanta- consilier - -    - - -
15 15-03-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind rectificarea actului de deces al defunctei A.S - -    - - -
14 15-03-2024 DUMITRU ENACHE, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 20.03.2024 in sedinta publica extraordinara da -    - -
13 11-03-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică '' pentru proiectul “ Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Stejaru, cod F-PNRR 2023-0016 da -    - -
12 11-03-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui RC - -    - - -
11 11-03-2024 DUMITRU ENACHE, primar Privind aprobarea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea experților cooptați pe lângă comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publica de lucrări/servicii, aferente obiectivului de investiții “ MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA STEJARU, JUD TULCEA “ da -    - -
10 28-02-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind constituirea comisiilor de recrutare si de solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea functiei publice temporar vacante de executie de consilier ,clasa 1 , grad profesional asistent din compartimentul contabilitate da -    - -
9 23-02-2024 DUMITRU ENACHE, primar Convocarea CL al Comunei Stejaru in sedinta publica ordinara in 01.03.2024 da -    - -
8 16-02-2024 DUMITRU ENACHE, primar suspendare raport serviciu GE - -    - - -
7 02-02-2024 DUMITRU ENACHE, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 09.02.2024 in sedinta publica ordinara da -    - -
6 02-02-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind aprobarea “Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2024 la nivelul comunei Stejaru da -    -
5 31-01-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind angajarea ca asistent personal a d-lui LL - -    - - -
4 31-01-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 17 titulari - -    - - -
3 19-01-2024 DUMITRU ENACHE, primar privind majorarea inde,nizatiei de handicap a d nei MH - -    - - -
2 05-01-2024 DUMITRU ENACHE, primar majorare salarii de baza asistenti personali incepand cu 01 ianuarie 2024 - -    - - -
1 05-01-2024 DUMITRU ENACHE, primar acoperirea din excedentul anilor anteriori a deficitului sectiunii de dezvoltare si a deficitului sectiunii de functionare da -    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină