• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Stejaru

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
70 15-04-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare la nivelul Comunei STEJARU da 2022-04-19    - -
69 11-04-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 18.04.2022 in sedinta publica ordinara da 2022-04-19    - -
68 12-04-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind desemnarea persoanei responsabile cu organizarea si publicarea Monitorului Oficial Local al UAT Comuna Stejaru da 2022-04-19    - -
67 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind indreptarea erorii materiale privind emitentul dispozitiei nr.31/28.01.2022 privind incetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei da 2022-04-05    - -
66 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind indreptarea erorii materiale la data emiterii dispozitiei nr.3/ 04.01.2022 privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de functionare inregistrat la finele anului 2021- la sursa ''E'' da 2022-04-05    - -
65 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar indreptarea erorii materiale a datei emiterii dispozitiei nr.2/ 04.01.2022 privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2021, buget local da 2022-04-05    - -
64 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind acordarea dreptului la stimulentul educational, sub forma de tichete sociale pentru gradinita - 2022-04-05    - - -
63 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2022-04-05    - - -
62 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2022-04-05    - - -
61 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2022-04-05    - - -
60 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2022-04-05    - - -
59 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2022-04-05    - - -
58 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2022-04-05    - - -
57 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2022-04-05    - - -
56 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2022-04-05    - - -
55 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2022-04-05    - - -
54 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2022-04-05    - - -
53 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2022-04-05    - - -
52 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2022-04-05    - - -
51 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului ajutorului social - 2022-04-05    - - -
50 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere familiei - 2022-04-05    - - -
49 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere familiei - 2022-04-05    - - -
48 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere familiei - 2022-04-05    - - -
47 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere familiei - 2022-04-05    - - -
46 24-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere familiei - 2022-04-05    - - -
45 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere familiei - 2022-04-05    - - -
44 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere familiei - 2022-04-05    - - -
43 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere familiei - 2022-04-05    - - -
42 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind incetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei - 2022-04-05    - - -
41 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Stejaru, da 2022-04-05    - -
40 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru vanzarea prin licitatie a autoturismelor si utilajelor apartinand UAT Comuna Stejaru da 2022-04-05    - -
39 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind constituirea comisiilor de recrutare si de solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier,clasa 1 , grad profesional superior din compartiment contabilitate da 2022-04-05    - -
38 24-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind desemnarea comisiei de constatare a unor construcții edificate pe raza comunei Stejaru cu încălcarea normelor de disciplină în construcții da 2022-04-05    - -
37 11-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru dn Judeţul Tulcea în data de 18.03.2022 in sedinta publica ordinara da 2022-03-24    - -
36 11-03-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind incetarea prin acordul partilor a contractului individual de munca al doamnei C N , consilier implementare proiect in cadrul Primariei Comunei Stejaru, incepand cu data de 11.03.2022 - 2022-03-24    - - -
35 28-02-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind încetarea plăţii ajutorului social familiei - 2022-03-01    - - -
34 28-02-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind incetarea prin acordul partilor a contractului individual de munca al domnului N M , sofer in cadrul compartimentului cu personal administrativ , de la nivelul apararatului de specialitate al primarului Comunei Stejaru, Judetul Tulcea - 2022-03-01    - - -
33 22-02-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 01-20.02.2022 - 2022-03-01    - - -
32 09-02-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 14.02.2022 in sedinta publica extraordinara da 2022-02-15    - -
31 28-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind incetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei - 2022-03-03    - - -
30 28-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind stabilirea ajutorului social familiei - 2022-03-03    - - -
29 28-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei - 2022-03-03    - - -
28 28-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind acordarea dreptului la stimulentul educational, sub forma de tichete sociale pentru gradinita - 2022-03-03    - - -
27 28-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind stabilirea programului de lucru in institutie, a programului de lucru cu publicul si a programului de audiente in cadrul Primariei comunei Stejaru da 2022-02-01    - -
26 28-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind desemnarea persoanei responsabile cu modul de administrare (actualizare date inscrise in Registrul local al spatiilor verzi, lucrari de intretinere si amenajare) a spatiilor verzi situate in intravilanul UAT comuna Stejaru da 2022-02-01    - -
25 18-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 25.01.2022 in sedinta publica ordinara da 2022-01-25    - -
24 18-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Stejaru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Stejaru a Comunei Stejaru în anul școlar 2021-2022 da 2022-01-20    - -
23 13-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlul de ajutor pentru incalzire a locuintei sezon rece 2020-2021 - 2022-01-17    - - -
22 13-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar pivind recuperarea unei sume incasate necuvenit cu titlul de alocatie de susținere a familiei - 2022-01-17    - - -
21 13-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar pivind recuperarea unei sume incasate necuvenit cu titlul de alocatie de susținere a familiei - 2022-01-17    - - -
20 13-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar pivind recuperarea unei sume incasate necuvenit cu titlul de alocatie de susținere a familiei - 2022-01-17    - - -
19 13-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar pivind recuperarea unei sume incasate necuvenit cu titlul de alocatie de susținere a familiei - 2022-01-17    - - -
18 12-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind desemnarea persoanei responsabile cu raportarea privind imobilele situate la nivelul comunei Stejaru, aflate sub incidenta fondului funciar si locativ , intabulate in proprietatea Staului Roman pentru care nu se cunoaste entitatea care detine un drept real, altul decat cel de proprietate da 2022-01-13    - -
17 12-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind majorarea salariului de baza al d-nei I C ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 0 , clasa de salarizare 14 , coeficient de ierarhizare 1,38 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2022-01-13    - - -
16 12-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind majorarea salariului de baza al d-lui U C ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 3 , clasa de salarizare 21 , coeficient de ierarhizare 1,64 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2022-01-13    - - -
15 12-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind majorarea salariului de baza al d-nei M E ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 3 , clasa de salarizare 21 , coeficient de ierarhizare 1,64 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2022-01-13    - - -
14 12-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind majorarea salariului de baza al d-nei N S ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 3 , clasa de salarizare 21 , coeficient de ierarhizare 1,64 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2022-01-13    - - -
13 12-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind majorarea salariului de baza al d-lui N M ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 3 , clasa de salarizare 21 , coeficient de ierarhizare 1,64 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2022-01-13    - - -
12 12-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind majorarea salariului de baza al d-nei G A ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 3 , clasa de salarizare 21 , coeficient de ierarhizare 1,64 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2022-01-13    - - -
11 12-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind majorarea salariului de baza al d-nei S A ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 5 , clasa de salarizare 23 , coeficient de ierarhizare 1,72 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2022-01-13    - - -
10 12-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar Privind majorarea salariului de baza al d-lui UD ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 5 , clasa de salarizare 23 , coeficient de ierarhizare 1,72 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2022-01-13    - - -
9 12-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind majorarea salariului de baza al d-lui G N ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 5 , clasa de salarizare 23 , coeficient de ierarhizare 1,72 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2022-01-13    - - -
8 12-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind majorarea salariului de baza al d-nei A M ce ocupa postul de asistent personal, gradatia 5 , clasa de salarizare 23 , coeficient de ierarhizare 1,72 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2022-01-13    - - -
7 12-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind majorarea salariului de baza al d-nei UT care ocupa postul de asistent medical , grad principal , gradatia 4, coeficient de ierarhizare 1,56 angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2022-01-13    - - -
6 10-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind desemnarea persoanei care va exercita controlul financiar preventiv propriu in cadrul Primariei Comunei Stejaru da 2022-01-12    - -
5 10-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2021- la sursa D da 2022-01-12    - -
4 06-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare la nivelul comunei Stejaru da 2022-01-12    - -
3 04-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de functionare inregistrat la finele anului 2021, la sursa E da 2022-01-06    - -
2 04-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2021, buget local da 2022-01-06    - -
1 04-01-2022 DUMITRU ENACHE, primar privind convocarea Consiliului Local al comunei Stejaru in data de 05,01,2022 in sedinta publica extraordinara de indata da 2022-01-06    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină