• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru dispoziţii primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Stejaru

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
125 02-10-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Chivu lonela - 2020-10-05 - -
124 24-09-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind actualizarea personalului tehnic auxiliar de pe langa biroul electoral de circumscriptie comunala Stejaru nr.46, constituit pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale la data de 27.09.2020 - 2020-09-25 - -
123 21-09-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind încetarea plăţii ajutorului social familiiei d-nei Chivu Ionela - 2020-09-23 - -
122 21-09-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind încetarea plății ajutorului social familiiei d-nei Serban Maria - 2020-09-23 - -
121 21-09-2020 NICOLAIE GIOGA, primar cu privire la interzicerea comercializării sau consumului băuturilor alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiilor de votare din comuna Stejaru, jud. Tulcea cu ocazia desfăşurării alegerilor din 27.09.2020 da 2020-09-23 -
120 14-09-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind convocator Consiliul Local Stejaru in data de 18.09.2020 da 2020-09-18 -
119 10-09-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pentru organizarea si desfasurarea alegerilor locale din 27 septembrie 2020 - 2020-09-14 - -
118 10-09-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind actualizarea personașlului tehnic auxiliar de pe langa biroul electoral de circumcriptie Stejaru, NR.46 - 2020-09-14 - -
117 10-09-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind îndreptarea erorii materiale la art.1 al Dispoziției nr.114/26.08.2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru în ședința ordinară din data de 31.08.2020 - 2020-09-14 - -
116 02-09-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind încetarea Contractului de muncă asistentului personal doamnei Migit Zoia - 2020-09-04 - -
115 28-08-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind modificarea si completarea dispozitiei nr.109 din 07.08 2020 cu privire la asigurarea personalului tehnic auxiliar de pe langa biroul electoral de circumscriptie comunala Stejaru nr.46, constituit pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale la data de 27.09.2020 - 2020-08-31 - -
114 26-08-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 31.08.2020 da 2020-08-31 -
113 25-08-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind stabilirea locurilor de afişaj electoral pentru desfasurarea alegerilor locale din 27.09.2020 da 2020-08-26 -
112 24-08-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind constituirea comisiei de receptie a la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investiție “EXTINDERE CANALIZARE SAT VASILE ALECSANDRI, COMUNA STEJARU, JUDETUL TULCEA “ - 2020-08-26 - -
111 17-08-2020 NICOLAIE GIOGA, primar comisia de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitie "Reabilitare gradinita Altân Tepe, comuna Stejaru, judeţul Tulcea ” - 2020-08-21 - -
110 12-08-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind modificarea sediului Sectiei de votare nr.188 din Mina Altân-Tepe, comuna Stejaru, judetul Tulcea - 2020-08-12 - -
109 08-08-2020 NICOLAIE GIOGA, primar cu privire la asigurarea personalului tehnic auxiliar de pe langa biroul electoral de circumscriptie comunala Stejaru nr.46, constituit pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale la data de 27.09.2020 - 2020-08-12 - -
108 24-07-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 31.07.2020 da 2020-07-29 -
107 14-07-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind constituirea comisiei comunale Stejaru pentru recensământul general agricol din România runda 2020 - 2020-07-16 - -
106 26-06-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind delegarea de atribuții către doamna Anghel-Răgălie Andreea-Steliana, având funcția publică de execuție, de inspector, grad asistent, gradatia 1 din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Stejaru județul Tulcea - 2020-07-02 - -
105 26-06-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind încetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacanta de secretar al comunei Stejaru de catre d-na Anghel Ragalie Andreea Steliana , avand functia publica de executie de inspector,grad asistent, gradul I,coieficient de ierarhizare 2,091 in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stejaru - 2020-07-02 - -
104 26-06-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 30.06.2020 da 2020-07-02 -
103 26-06-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Comisia comunei Stejaru pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 - 2020-07-02 - -
102 24-06-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-nei Cusa Chirata ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 3 , clasa de salarizare 21 , coieficient de ierarhizare 1,64, angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-06-26 - -
101 24-06-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind rectificarea actului de căsătorie nr.11/1966 înregistrat la Primăria comunei Stejaru, judeţul Tulcea privind pe numiții: Bârgâoanu Ghiorghi și Hriscu Maria - 2020-06-26 - -
100 03-06-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind constituirea comisiei de receptie a la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investiție „Modernizare strazi in localitatile Stejaru si Vasile Aecsandri, Comuna Stejaru,judetul Tulcea” da 2020-06-04 -
99 29-05-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind angajarea ca asistent personal d-nei Migit Zoia - 2020-06-04 - -
98 25-05-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 29.05.2020 da 2020-05-28 -
97 21-05-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind revocarea dispozitiei nr. 96 din 14.05.2020 privind reluarea procedurii concursului in vederea ocuparii postului vacant de muncitor III, din cadrul compartimentului administrativ din Primaria Comunei Stejaru da 2020-05-22 -
96 15-05-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind reluarea procedurii concursului in vederea ocuparii postului vacant de muncitor III, din cadrul compartimentului administrativ din Primaria Comunei Stejaru da 2020-05-20 -
95 14-05-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind constituirea comisiei de receptie a la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investiție ”Construire Clinica Noua-Stejaru-Romania” da 2020-05-20 -
94 04-05-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind constituirea comisiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii Modernizare strazi in localitatea Stejaru si Vasile Alecsandri, Comuna Stejaru, judetul Tulcea da 2020-05-11 -
93 24-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de bază al doamnei Enache Mariana , avand functia publica de executie de Consilier, grad debutant, gradatia 2, coieficientul de ierarhizare 2.091, începand cu 01.04.2020 - 2020-04-30 - -
92 24-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de bază al doamnei Jurcaneanu Iulia- mariana care ocupă postul de muncitor III, ,gradatia 4,coieficient de ierarhizare 1, 223, începand cu 01.04. 2020 - 2020-04-30 - -
91 24-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 30.04.2020 da 2020-04-30 -
90 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind stabilirea intinderii prejudiciului si a pierderii efective constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin masura II/3, Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020 - 2020-04-16 - -
89 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind stabilirea intinderii prejudiciului si a pierderii efective constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin masura II/3, Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020 - 2020-04-16 - -
88 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind stabilirea intinderii prejudiciului si a pierderii efective constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin masura II/3, Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020 - 2020-04-16 - -
87 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind stabilirea intinderii prejudiciului si a pierderii efective constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin masura II/1, Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, domnului Nicolaie Gioga si domnului Tanase Stere - 2020-04-16 - -
86 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, doamnei Uda Tanta - 2020-04-16 - -
85 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, domnului Sterius Dumitru - 2020-04-16 - -
84 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, doamnei Caraman Violeta - 2020-04-16 - -
83 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, domnului Mihai Constantin - 2020-04-16 - -
82 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, doamnei Alistar Florica - 2020-04-16 - -
81 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, domnului Halep Gheorghe - 2020-04-16 - -
80 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, domnului Jurcaneanu Gheorghe - 2020-04-16 - -
79 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, domnului Seghedi Gheorghe - 2020-04-16 - -
78 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, domnului Gula Gheorghe - 2020-04-16 - -
77 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, doamnei Jurcaneanu Iulia Mariana - 2020-04-16 - -
76 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, domnului Uda Panait - 2020-04-16 - -
75 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, doamnei Enache Mariana - 2020-04-16 - -
74 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, doamnei Anghel-Ragalie Andreea-Steliana - 2020-04-16 - -
73 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, doamnei Nicolae Maria - 2020-04-16 - -
72 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, doamnei Gherase Maria - 2020-04-16 - -
71 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, doamnei Samata Zoita - 2020-04-16 - -
70 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, - 2020-04-16 - -
69 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, domnului Ragalie Marian - 2020-04-16 - -
68 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, - 2020-04-14 - -
67 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, domnului Tanase Stere - 2020-04-16 - -
66 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind unele masuri pentru recuperarea unor prejudicii constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020, domnului Nicolaie Gioga - 2020-04-16 - -
65 14-04-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind stabilirea intinderii prejudiciului si a pierderii efective constatate de catre Camera de Conturi Tulcea prin masura II/2, Decizia nr18/17 septembrie 2019 si prin Raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie nr 2041/444 din 18 februarie 2020 - 2020-04-16 - -
64 27-03-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei d-nei David Florentina - 2020-04-01 - -
63 27-03-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei d-nei Banciu Maria - 2020-04-01 - -
62 27-03-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind revocare dispozitie nr. 53 din 02.03.2020 privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei d-nei David Florentina - 2020-04-01 - -
61 27-03-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind revocare dispozitie nr. 53 din 02.03.2020 privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei d-nei Banciu Maria - 2020-04-01 - -
60 27-03-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-nei Nicolaie Sultana ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 3 , clasa de salarizare 21 , coieficient de ierarhizare 1,64, angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-04-01 - -
59 27-02-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind modificarea salariului de baza a d-lui Uda Gica ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 3 , clasa de salarizare 21 , coieficient de ierarhizare 1,64, angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-04-01 - -
58 27-03-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 31.03.2020 da 2020-04-01 -
57 23-03-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind suspendarea concursului in vederea ocuparii postului vacant de muncitor III, din cadrul compartimentului administrativ din Primaria Comunei Stejaru da 2020-03-26 -
56 16-03-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind suspendarea activitatii de relatii cu publicul da 2020-03-20 -
55 03-03-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind desemnare comisie de selectie da 2020-03-05 -
54 02-03-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei d-nei David Florentina - 2020-03-03 - -
53 02-03-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei d-nei Banciu Maria - 2020-03-03 - -
52 02-03-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei d-nei Ignat Claudia Mihaela - 2020-03-03 - -
51 02-03-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind numirea ca indrumator de stagiu pentru d-na Enache Mariana functionar public debutant a d-nei Nicolae Maria –referent superior compartiment contabilitate in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-03-03 - -
50 02-03-2020 NICOLAIE GIOGA, primar cu privire la numirea doamnei Enache Mariana , în funcţia publică de execuţie-consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradatia 1, coieficientul de ierarhizare 2.091 in cadrul compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Stejaru, Judetul Tulcea - 2020-03-03 - -
49 26-02-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind numirea diriginte de şantier pentru executia lucrărilor de construire pentru :''Extindere canalizare sat Vasile Alecsandri, comuna Stejaru Judetul Tulcea” da 2020-03-03 -
48 17-02-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind desemnarea comisiei de evaluare si comisia de contestatii a ofertelor in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unui lot de teren amplasat in intravilanul localitatii Stejaru, ce apartine domeniului privat al comunei Stejaru da 2020-02-24 -
47 13-02-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 19.02.2020 da 2020-02-18 -
46 05-02-2020 NICOLAIE GIOGA, primar cu privire la modificarea art.1 din dispoziția nr.41 / 30.01.2020 privind constituirea comisiilor de recrutare si de solutionare contestatiilor, pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier,clasa 1 , grad profesional debutant din compartiment contabilitate. - 2020-02-05 - -
45 31-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind rectificarea dispozitiei nr.8 din 23.01.2020 privind modificarea salariului de bază al domnului Ragalie Marian, avand functia publica de executie de inspector, grad superior, gradatia 5, coieficientul de ierarhizare 2.401, începand cu 01.01. 2020 - 2020-02-04 - -
44 31-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind rectificarea dispozitiei nr.7 din 23.01.2020 Privind modificarea salariului de bază al doamnei Nicolae Maria avand functia publica de executie de referent, grad superior, gradatia 5, coieficientul de ierarhizare 2,129, începand cu 01.01. 2020 - 2020-02-04 - -
43 31-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind stabilirea salariului de baza a d-nei Iosepov Cristina-Adina ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 0 , clasa de salarizare 14 , coieficient de ierarhizare 1,38 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-02-04 - -
42 30-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind încetarea Contractului de muncă asistentului personal Caplat Viorica - 2020-02-04 - -
41 30-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar cu privire la constituirea comisiilor de recrutare si de solutionare contestatiilor, pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier , clasa 1 , grad profesional debutant din compartinaent contabilitate. - 2020-02-04 - -
40 28-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind stabilirea ajutorului social familiei d-nei Chivu Ionela - 2020-02-04 - -
39 28-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind încetarea plăţii ajutorului social familiei d-nei CHIVU IONELA - 2020-02-04 - -
38 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Stejaru din Judeţul Tulcea în data de 30.01.2020 da 2020-01-29 -
37 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-lui Uda Gica ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 2 , clasa de salarizare 19 , coieficient de ierarhizare 1,56 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
36 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-lui Uda Costea ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 3 , clasa de salarizare 21 , coieficient de ierarhizare 1,64 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
35 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-lui Uda Dumitru ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 5 , clasa de salarizare 23 , coieficient de ierarhizare 1,72 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
34 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a doamnei Sterius Aurica ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 5 , clasa de salarizare 23 , coieficient de ierarhizare 1,72 angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
33 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-nei Samata Cornelia ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 3 , clasa de salarizare 21 , coieficient de ierarhizare 1,64 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
32 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-lui Ratoi Daniel Ion ce ocupa postul de asistent personal gradatia 3 , clasa de salarizare 21 , coieficient de ierarhizare 1,64 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
31 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-nei Petrescu Lica ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 0 , clasa de salarizare 14 , coieficient de ierarhizare 1,38 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
30 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-nei Pasata Elena ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 5 , clasa de salarizare 23 , coieficient de ierarhizare 1,72 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
29 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-nei Nicolaie Sultana ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 2 , clasa de salarizare 19 , coieficient de ierarhizare 1,56 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
28 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-lui Nicolae Mihai ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 2 , clasa de salarizare 19 , coieficient de ierarhizare 1,56 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
27 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-nei Migit Elena ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 3 , clasa de salarizare 21 , coieficient de ierarhizare 1,64 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
26 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-lui Gherase Niculaie ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 5 , clasa de salarizare 23 , coieficient de ierarhizare 1,72 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
25 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-nei Gherghisan Angela ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 2 , clasa de salarizare 19 , coieficient de ierarhizare 1,56 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
24 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a doamnei Cusa Elena ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 2 , clasa de salarizare 19 , coieficient de ierarhizare 1,56 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
23 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a doamnei Cusa Elena ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 2 , clasa de salarizare 19 , coieficient de ierarhizare 1,56 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
22 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-nei Cusa Chirata ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 2 , clasa de salarizare 19 , coieficient de ierarhizare 1,56 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
21 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-nei Caplat Viorica ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 5 , clasa de salarizare 23 , coieficient de ierarhizare 1,72 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
20 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-lui Caplat Nicolae ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 5 , clasa de salarizare 23 , coieficient de ierarhizare 1,72 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
19 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de baza a d-nei Anghel Mitrita ce ocupa postul de asistent personal , gradatia 5 , clasa de salarizare 23 , coieficient de ierarhizare 1,72 , angajat in cadrul Primariei comunei Stejaru - 2020-01-29 - -
18 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind stabilirea majorarii indemnizatiei lunare domnului Stere Dimu - 2020-01-29 - -
17 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind stabilirea majorarii indemnizatiei lunare domnului Samata Hristu - 2020-01-29 - -
16 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind stabilirea majorarii indemnizatiei lunare doamnei Mihai Zoita - 2020-01-29 - -
15 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de bază al domnului Uda Panait care ocupă postul de sofer I, ,gradatia 3,coieficient de ierarhizare 1, 386, începand cu 01.01. 2020 - 2020-01-29 - -
14 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de bază al domnului Seghedi Gheorghe care ocupă postul de muncitor III, ,gradatia 5,coieficient de ierarhizare 1, 223, începand cu 01.01. 2020 - 2020-01-29 - -
13 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de bază al domnului Mihai Constantin care ocupă postul de sofer I, ,gradatia 5,coieficient de ierarhizare 1,375, începand cu 01.01. 2020 - 2020-01-29 - -
12 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de bază al doamnei Jurcaneanu Iulia- mariana care ocupă postul de muncitor III, ,gradatia 3,coieficient de ierarhizare 1, 223, începand cu 01.01. 2020 - 2020-01-29 - -
11 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de bază al domnului Jurcaneanu Gheorghe care ocupă postul de paznic, ,gradatia 5,coieficient de ierarhizare 1, 223, începand cu 01.01. 2020 - 2020-01-29 - -
10 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de bază al domnului Gula Gheorghe care ocupă postul de muncitor I, ,gradatia 5,coieficient de ierarhizare 1, 223, începand cu 01.01. 2020 - 2020-01-29 - -
9 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de bază al doamnei Alistar Florica care ocupă postul de Guard, ,gradatia5,coieficient de ierarhizare 1, 164, începand cu 01.01. 2020 - 2020-01-29 - -
8 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind majorarea salariului de bază al domnului Ragalie Marian, avand functia publica de executie de inspector, grad superior, gradatia 5, coieficientul de ierarhizare 2.401, începand cu 01.01. 2020 - 2020-01-29 - -
7 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind modificarea salariului de bază al doamnei Nicolae Maria avand functia publica de executie de referent, grad superior, gradatia 5, coieficientul de ierarhizare 2,129, începand cu 01.01. 2020 - 2020-01-29 - -
6 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind majorarea salariului de bază al doamnei Gherase Maria , avand functia publica de executie de referent, grad superior, gradatia 5, coieficientul de ierarhizare 2,129, începand cu 01.01. 2020 - 2020-01-29 - -
5 23-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar Privind salariului de bază al doamnei Anghel Răgălie Andreea Steliana avand functia publica de secretar general coieficient de ierarhizare 2,091, incepand cu 01.01.2020 - 2020-01-29 - -
4 15-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind numirea domnului Dobrila Ion in calitate de curator special al domnisoarei Dobrila Dalia - 2020-01-21 - -
3 09-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind constituirea comisiei de inventariere a gospodariilor si a numarului de membri pentru fiecare dintre acestea da 2020-01-14 -
2 09-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind stabilirea si plata indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav - 2020-01-14 - -
1 09-01-2020 NICOLAIE GIOGA, primar privind acoperirea din excedentul anilor precedenti a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat la finele anului 2019 da 2020-01-14 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină