>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA STEJARU
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(2,1)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice
pe(2,1)
 
Compartimentul contabilitate
pe(2,2)
 
Compartimentul administrativ
ce(6,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistenti personali
ce(19,11)
 
Compartimentul centru de zi pentru acordraea de asistență socială pentru programul școlar Stejaru
ce(0,9)
 
Compartimentul gospodărie comunală
ce(1,1)
 
           
                             
           
Compartimentul asistenta medicala comunitara
ce(1,0)
                         
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-27): Anexa 1 la HCL 37/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 4, vacante 3)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 27, vacante 21)
 
TOTAL  posturi:  58 (ocupate 34, vacante 24)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI STEJARU
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 37/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     NICOLAIE GIOGA    
2 viceprimar                     TANASE STERE    
Secretar general
3       secretar general   II asistent S         ANGHEL-RĂGĂLIE ANDREEA-STELIANA 2  
Compartiment contabilitate
4       referent I superior M NICOLAE MARIA 5  
5       consilier I asistent S CARAMAN VIOLETA 2  
6       referent I superior M vacant    
7       inspector II superior S vacant    
Compartiment centru de zi pentru acordraea de asistență socială pentru programul școlar Stejaru
8       sef centru M vacant    
9       asistent social G vacant    
10       asistent comunitar M vacant    
11       invatator 1 M vacant    
12       invatator 2 M vacant    
13       profesor M vacant    
14       guard G vacant    
15       muncitor centru de zi M vacant    
16       sofer centru de zi G vacant    
Compartiment administrativ
17       guard G ALISTAR FLORICA 5  
18       sofer 1 G MIHAI CONSTANTIN 5  
19       sofer 1 M UDA PANAIT 3  
20       muncitor 3 G SEGHEDI GHEORGHE 5  
21       muncitor 3 G JURCANEANU IULIA-MARIANA 3  
22       muncitor calificat G GULA GHEORGHE 5  
Compartiment gospodărie comunală
23       paznic G JURCANEANU GHEORGHE 5  
24       muncitor G vacant    
Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice
25       referent I superior M GHERASE MARIA 5  
26       inspector II superior S RAGALIE MARIAN 5  
27       inspector II superior S vacant    
Compartiment asistenti personali
28       asistent personal G ANGHEL MITRITA 5  
29       asistent personal G CAPLAT NICOLAE 5  
30       asistent personal G GHERASE NICULAIE 5  
31       asistent personal G PASATA ELENA 5  
32       asistent personal G STERIUS AURICA 5  
33       asistent personal G UDA DUMITRU 5  
34       asistent personal G IOSEPOV CRISTINA-ADELA  
35       asistent personal G PETRESCU LICA  
36       asistent personal G CUSA CHIRATA 2  
37       asistent personal G CUSA ELENA 2  
38       asistent personal G CUSA H. ELENA 2  
39       asistent personal G GHERGHISAN ANGELA 2  
40       asistent personal G NICOLAE MIHAI 2  
41       asistent personal G NICOLAIE SULTANA 2  
42       asistent personal G UDA GICA 2  
43       asistent personal G MIGIT ELENA 3  
44       asistent personal G RATOI DANIEL-ION 3  
45       asistent personal G SAMATA CORNELIA 3  
46       asistent personal G UDA COSTEA 3  
47       asistent personal G vacant    
48       asistent personal G vacant    
49       asistent personal G vacant    
50       asistent personal G vacant    
51       asistent personal G vacant    
52       asistent personal G vacant    
53       asistent personal G vacant    
54       asistent personal G vacant    
55       asistent personal G vacant    
56       asistent personal G vacant    
57       asistent comunitar M vacant    
Compartiment asistenta medicala comunitara
58       asistent medical comunitar PL UDA TANTA 4  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 8
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 7
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 48
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 48
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 0
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 58
NICOLAIE GIOGA
primar

      LS